Sov som på ett moln

Vi levererar madrasser till vården. För att lindra och motverka trycksår, genom att sprida liggytan över större del av kroppen. Våra madrasser bygger på en luftkärna av polyuretan. Denna är klädd med för ändamålet lämplig klädsel.

Med samma luftkärna levererar vi också resemadrasser och bäddmadrasser. Vi har också kudde och tillbehör i sortimentet.

 

 

Vår hemsida är under utveckling och kommer att vara färdig efter sommaren 2017. Kontakta oss via mail eller telefon för beställningar eller frågor!